فقط اعضای ویژه دسترسی به اطلاعات کامل ملک را دارند. درصورتیکه تمایل دارید به اعضای ویژه اکسیر بپیوندید در قسمت درخواست ملک خواسته خودرا ثبت فرمایید ویا با شماره22724485 تماس حاصل فرمایید.

جستجوی املاک


قیمت کلی(تومان)
قیمت متری(تومان)
متراژ (متر مربع)پیش فروش تهران نیاوران کد ملک : 3307

متراژ 250 متر مربع
کلی 7500000000 تومان
متری 30000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران نیاوران کد ملک : 2798

متراژ 300 متر مربع
کلی 2400000000 تومان
متری 8000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران نیاوران کد ملک : 2797

متراژ 140 متر مربع
کلی 1120000000 تومان
متری 8000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران نیاوران کد ملک : 2717

متراژ 119 متر مربع
کلی 1606500000 تومان
متری 13500000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران کد ملک : 2714

متراژ 172 متر مربع
کلی 2580000000 تومان
متری 15000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران کاشانک کد ملک : 2086

متراژ 115 متر مربع
کلی 1092500000 تومان
متری 9500000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران پل رومی کد ملک : 2042

متراژ 225 متر مربع
کلی 3825000000 تومان
متری 17000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران اندرزگو کد ملک : 2039

متراژ 1117 متر مربع
کلی 68000000000 تومان
متری تومان
سند شخصی - تجاری

پیش فروش تهران زعفرانیه کد ملک : 573

متراژ 1000 متر مربع
کلی 25000000000 تومان
متری 25000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران زعفرانیه کد ملک : 572

متراژ 700 متر مربع
کلی 17500000000 تومان
متری 25000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران زعفرانیه کد ملک : 571

متراژ 450 متر مربع
کلی 11250000000 تومان
متری 25000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران زعفرانیه کد ملک : 570

متراژ 380 متر مربع
کلی 9500000000 تومان
متری 25000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران زعفرانیه کد ملک : 569

متراژ 360 متر مربع
کلی 9000000000 تومان
متری 25000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران زعفرانیه کد ملک : 568

متراژ 340 متر مربع
کلی 8500000000 تومان
متری 25000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران زعفرانیه کد ملک : 567

متراژ 305 متر مربع
کلی 7625000000 تومان
متری 25000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران زعفرانیه کد ملک : 566

متراژ 259 متر مربع
کلی 6475000000 تومان
متری 25000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران زعفرانیه کد ملک : 565

متراژ 270 متر مربع
کلی 6750000000 تومان
متری 25000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران فرشته کد ملک : 558

متراژ 356 متر مربع
کلی 12460000000 تومان
متری 35000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران فرشته کد ملک : 557

متراژ 296 متر مربع
کلی 10360000000 تومان
متری 35000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران فرشته کد ملک : 556

متراژ 336 متر مربع
کلی 11760000000 تومان
متری 35000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران فرشته کد ملک : 555

متراژ 309 متر مربع
کلی 10815000000 تومان
متری 35000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران فرشته کد ملک : 554

متراژ 303 متر مربع
کلی 10605000000 تومان
متری 35000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران فرشته کد ملک : 553

متراژ 295 متر مربع
کلی 10325000000 تومان
متری 35000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران فرشته کد ملک : 551

متراژ 241 متر مربع
کلی 8435000000 تومان
متری 35000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

پیش فروش تهران فرشته کد ملک : 550

متراژ 184 متر مربع
کلی 6440000000 تومان
متری 35000000 تومان
سند شخصی - مسکونی
تلفـن :  22292203 - (021) دورنگار : 26151135 - (021)
خیابان شهید با هنر (نیاوران)، بعد از تقاطع کامرانیه، مجتمع نارون طبقه سوم اداری، واحد 303
کلیه حقوق سایت متعلق به آژانس املاک اکسیر می باشد