فقط اعضای ویژه دسترسی به اطلاعات کامل ملک را دارند. درصورتیکه تمایل دارید به اعضای ویژه اکسیر بپیوندید در قسمت درخواست ملک خواسته خودرا ثبت فرمایید ویا با شماره22724485 تماس حاصل فرمایید.

جستجوی املاک


قیمت کلی(تومان)
قیمت متری(تومان)
متراژ (متر مربع)فروش کلنگی تهران زعفرانیه کد ملک : 4337

متراژ 450 متر مربع
کلی 45000000000 تومان
متری 100000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران نیاوران کد ملک : 4188

متراژ 480 متر مربع
کلی 12000000000 تومان
متری 25000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران فرمانیه کد ملک : 4183

متراژ 932 متر مربع
کلی 17500000000 تومان
متری 18776000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران آجودانیه کد ملک : 4169

متراژ 1200 متر مربع
کلی 24000000000 تومان
متری 20000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران فرمانیه کد ملک : 4148

متراژ 250 متر مربع
کلی 5500000000 تومان
متری 22000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران دربند کد ملک : 4108

متراژ 509 متر مربع
کلی 8653000000 تومان
متری 17000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران ازگل کد ملک : 3920

متراژ 9600 متر مربع
کلی 90000000000 تومان
متری تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران نیاوران کد ملک : 3888

متراژ 941 متر مربع
کلی 47050000000 تومان
متری 50000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران پاسداران کد ملک : 3887

متراژ 250 متر مربع
کلی 7500000000 تومان
متری 30000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران فرمانیه کد ملک : 3801

متراژ 270 متر مربع
کلی تومان
متری تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران دربند کد ملک : 3681

متراژ 1225 متر مربع
کلی 18375000000 تومان
متری 15000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران فرمانيه کد ملک : 3597

متراژ 710 متر مربع
کلی 26980000000 تومان
متری 38000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران نياوران کد ملک : 3595

متراژ 159 متر مربع
کلی 3180000000 تومان
متری 20000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران پاسداران شمالی کد ملک : 3347

متراژ 4000 متر مربع
کلی تومان
متری 35000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران نیاوران،جمشیدیه کد ملک : 3322

متراژ 941 متر مربع
کلی 22584000000 تومان
متری 24000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران کاشانک کد ملک : 3059

متراژ 90 متر مربع
کلی 1350000000 تومان
متری 15000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران دیباجی کد ملک : 2862

متراژ 410 متر مربع
کلی 6150000000 تومان
متری 15000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران زعفرانیه کد ملک : 2780

متراژ 336 متر مربع
کلی 16800000000 تومان
متری 50000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران نیاوران کد ملک : 2762

متراژ 800 متر مربع
کلی 26400000000 تومان
متری 33000000 تومان
سند شخصی - تجاری

فروش کلنگی تهران نیاوران کد ملک : 2669

متراژ 530 متر مربع
کلی 7420000000 تومان
متری 14000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران شریعتی کد ملک : 2587

متراژ 160 متر مربع
کلی 1520000000 تومان
متری 9500000 تومان
سند شخصی - تجاری

فروش کلنگی تهران کاشانک کد ملک : 2437

متراژ 750 متر مربع
کلی 15000000000 تومان
متری 20000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران شریعتی کد ملک : 2362

متراژ 264 متر مربع
کلی 5000000000 تومان
متری 18940000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران نیاوران کد ملک : 2358

متراژ 289 متر مربع
کلی 5200000000 تومان
متری 17990000 تومان
سند اوقاف - مسکونی

فروش کلنگی تهران تجریش کد ملک : 2351

متراژ 267 متر مربع
کلی 8000000000 تومان
متری 29960000 تومان
سند شخصی - مسکونی
تلفـن :  22292203 - (021) دورنگار : 26151135 - (021)
خیابان شهید با هنر (نیاوران)، بعد از تقاطع کامرانیه، مجتمع نارون طبقه سوم اداری، واحد 303
کلیه حقوق سایت متعلق به آژانس املاک اکسیر می باشد