فقط اعضای ویژه دسترسی به اطلاعات کامل ملک را دارند. درصورتیکه تمایل دارید به اعضای ویژه اکسیر بپیوندید در قسمت درخواست ملک خواسته خودرا ثبت فرمایید ویا با شماره22724485 تماس حاصل فرمایید.

جستجوی املاک


قیمت کلی(تومان)
قیمت متری(تومان)
متراژ (متر مربع)فروش کلنگی تهران زعفرانیه کد ملک : 4337

متراژ 450 متر مربع
کلی 13050000000 تومان
متری 29000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران زعفرانیه کد ملک : 4336

متراژ 170 متر مربع
کلی 4900000000 تومان
متری 28824000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران فرمانیه کد ملک : 4265

متراژ 768 متر مربع
کلی 17664000000 تومان
متری 23000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران نیاوران کد ملک : 4188

متراژ 480 متر مربع
کلی 12000000000 تومان
متری 25000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران فرمانیه کد ملک : 4183

متراژ 932 متر مربع
کلی 17500000000 تومان
متری 18776000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران آجودانیه کد ملک : 4169

متراژ 1200 متر مربع
کلی 24000000000 تومان
متری 20000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران فرمانیه کد ملک : 4148

متراژ 250 متر مربع
کلی 5500000000 تومان
متری 22000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران دربند کد ملک : 4120

متراژ 350 متر مربع
کلی 6300000000 تومان
متری 18000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران دربند کد ملک : 4108

متراژ 509 متر مربع
کلی 8653000000 تومان
متری 17000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران اندرزگو کد ملک : 4069

متراژ 2000 متر مربع
کلی 70000000000 تومان
متری 35000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران دزاشیب کد ملک : 4065

متراژ 1017 متر مربع
کلی 20340000000 تومان
متری 20000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران نیاوران کد ملک : 4035

متراژ 550 متر مربع
کلی 11500000000 تومان
متری 21000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران دزاشیب کد ملک : 4033

متراژ 320 متر مربع
کلی 4800000000 تومان
متری 15000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران آجودانیه کد ملک : 3968

متراژ 419 متر مربع
کلی 8380000000 تومان
متری 20000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران نیاوران کد ملک : 3967

متراژ 770 متر مربع
کلی 16940000000 تومان
متری 22000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران فرمانیه کد ملک : 3962

متراژ 420 متر مربع
کلی 23100000000 تومان
متری 55000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران شریعتی کد ملک : 3941

متراژ 1782 متر مربع
کلی 24948000000 تومان
متری 14000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران نیاوران کد ملک : 3925

متراژ 537 متر مربع
کلی 16110000000 تومان
متری 30000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران ازگل کد ملک : 3920

متراژ 9600 متر مربع
کلی 60000000000 تومان
متری 6250000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران نیاوران کد ملک : 3888

متراژ 941 متر مربع
کلی 35758000000 تومان
متری 38000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران پاسداران کد ملک : 3887

متراژ 250 متر مربع
کلی 6500000000 تومان
متری 26000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران شریعتی کد ملک : 3880

متراژ 375 متر مربع
کلی 7500000000 تومان
متری 20000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران کاشانک کد ملک : 3861

متراژ 420 متر مربع
کلی 11000000000 تومان
متری 26190000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران فرمانیه کد ملک : 3849

متراژ 447 متر مربع
کلی 25926000000 تومان
متری 58000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش کلنگی تهران نیاوران کد ملک : 3848

متراژ 623 متر مربع
کلی 11525500000 تومان
متری 18500000 تومان
سند شخصی - مسکونی
تلفـن :  22292203 - (021) دورنگار : 26151135 - (021)
خیابان شهید با هنر (نیاوران)، بعد از تقاطع کامرانیه، مجتمع نارون طبقه سوم اداری، واحد 303
کلیه حقوق سایت متعلق به آژانس املاک اکسیر می باشد