فقط اعضای ویژه دسترسی به اطلاعات کامل ملک را دارند. درصورتیکه تمایل دارید به اعضای ویژه اکسیر بپیوندید در قسمت درخواست ملک خواسته خودرا ثبت فرمایید ویا با شماره22724485 تماس حاصل فرمایید.

جستجوی املاک


قیمت کلی(تومان)
قیمت متری(تومان)
متراژ (متر مربع)فروش دفترکار تهران اندرزگو کد ملک : 4290

متراژ 110 متر مربع
کلی 825000000 تومان
متری 7500000 تومان
سند شخصی - اداری

فروش دفترکار تهران فرمانیه کد ملک : 4206

متراژ 85 متر مربع
کلی 1105000000 تومان
متری 13000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران نیاوران کد ملک : 4140

متراژ 85 متر مربع
کلی 1062500000 تومان
متری 12500000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران فرمانیه کد ملک : 4067

متراژ 105 متر مربع
کلی 1260000000 تومان
متری 12000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران اندرزگو کد ملک : 4066

متراژ 83 متر مربع
کلی 790000000 تومان
متری 9550000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران اندرزگو کد ملک : 4054

متراژ 135 متر مربع
کلی 1755000000 تومان
متری 13000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران اندرزگو کد ملک : 4053

متراژ 130 متر مربع
کلی 1690000000 تومان
متری 13000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران قیطریه کد ملک : 4021

متراژ 117 متر مربع
کلی 1053000000 تومان
متری 9000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران فرمانیه کد ملک : 3985

متراژ 100 متر مربع
کلی 1500000000 تومان
متری 15000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران فرمانیه کد ملک : 3984

متراژ 80 متر مربع
کلی 1200000000 تومان
متری 15000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران دزاشیب کد ملک : 3958

متراژ 112 متر مربع
کلی 1344000000 تومان
متری 12000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران دزاشیب کد ملک : 3952

متراژ 135 متر مربع
کلی 1620000000 تومان
متری 12000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران دزاشیب کد ملک : 3950

متراژ 97 متر مربع
کلی 970000000 تومان
متری 10000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران دزاشیب کد ملک : 3949

متراژ 90 متر مربع
کلی 945000000 تومان
متری 10500000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران نیاوران کد ملک : 3915

متراژ 105 متر مربع
کلی 2100000000 تومان
متری 20000000 تومان
سند شخصی - اداری

فروش دفترکار تهران نیاوران کد ملک : 3912

متراژ 110 متر مربع
کلی 1870000000 تومان
متری 17000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران نیاوران کد ملک : 3900

متراژ 140 متر مربع
کلی 1750000000 تومان
متری 12500000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران نیاوران کد ملک : 3899

متراژ 75 متر مربع
کلی 975000000 تومان
متری 13000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران نیاوران کد ملک : 3703

متراژ 125 متر مربع
کلی 2500000000 تومان
متری 20000000 تومان
سند شخصی - اداری

فروش دفترکار تهران نیاوران کد ملک : 3702

متراژ 75 متر مربع
کلی 1500000000 تومان
متری 20000000 تومان
سند شخصی - اداری

فروش دفترکار تهران نیاوران کد ملک : 3469

متراژ 100 متر مربع
کلی 1700000000 تومان
متری 17000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران نیاوران کد ملک : 3468

متراژ 100 متر مربع
کلی 1700000000 تومان
متری 17000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران نیاوران کد ملک : 3467

متراژ 123 متر مربع
کلی 2091000000 تومان
متری 17000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران نیاوران کد ملک : 3466

متراژ 123 متر مربع
کلی 2091000000 تومان
متری 17000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش دفترکار تهران نیاوران کد ملک : 3456

متراژ 97 متر مربع
کلی 1552000000 تومان
متری 16000000 تومان
سند شخصی - مسکونی
تلفـن :  22292203 - (021) دورنگار : 26151135 - (021)
خیابان شهید با هنر (نیاوران)، بعد از تقاطع کامرانیه، مجتمع نارون طبقه سوم اداری، واحد 303
کلیه حقوق سایت متعلق به آژانس املاک اکسیر می باشد