فقط اعضای ویژه دسترسی به اطلاعات کامل ملک را دارند. درصورتیکه تمایل دارید به اعضای ویژه اکسیر بپیوندید در قسمت درخواست ملک خواسته خودرا ثبت فرمایید ویا با شماره22724485 تماس حاصل فرمایید.

جستجوی املاک


قیمت کلی(تومان)
قیمت متری(تومان)
متراژ (متر مربع)فروش آپارتمان تهران دیباجی کد ملک : 2414

متراژ 100 متر مربع
کلی 230000000000 تومان
متری 2300000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران قیطریه کد ملک : 2238

متراژ 167 متر مربع
کلی 1369400000 تومان
متری 8200000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران دزاشیب کد ملک : 2229

متراژ 215 متر مربع
کلی 2795000000 تومان
متری 13000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران جمشیدیه کد ملک : 2217

متراژ 136 متر مربع
کلی تومان
متری تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران کاشانک کد ملک : 2189

متراژ 220 متر مربع
کلی 7400000000 تومان
متری 32000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه کد ملک : 2091

متراژ 129 متر مربع
کلی 1584000000 تومان
متری 12000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران قیطریه کد ملک : 1958

متراژ 98 متر مربع
کلی 585000000 تومان
متری 5970000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران فرشته کد ملک : 1956

متراژ 175 متر مربع
کلی 1925000000 تومان
متری 11000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران فرمانیه کد ملک : 1913

متراژ 90 متر مربع
کلی 1080000000 تومان
متری 12000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 1855

متراژ 117 متر مربع
کلی 959400000 تومان
متری 8200000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران دارآباد کد ملک : 1850

متراژ 67 متر مربع
کلی 1250000000 تومان
متری 18657000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران دیباجی شمالی کد ملک : 1848

متراژ 210 متر مربع
کلی 3570000000 تومان
متری 17000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران قیطریه کد ملک : 1786

متراژ 205 متر مربع
کلی 2050000000 تومان
متری 10000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران زعفرانیه کد ملک : 1670

متراژ 160 متر مربع
کلی 1440000000 تومان
متری 9000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 1639

متراژ 128 متر مربع
کلی 1216000000 تومان
متری 9500000 تومان
سند اوقاف - مسکونی

فروش آپارتمان تهران دربند کد ملک : 1633

متراژ 86 متر مربع
کلی تومان
متری 30000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 1624

متراژ 183 متر مربع
کلی 1647000000 تومان
متری 9000000 تومان
سند اوقاف - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 1619

متراژ 256 متر مربع
کلی 2176000000 تومان
متری 8500000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران دیباجی جنوبی کد ملک : 1575

متراژ 168 متر مربع
کلی 1344000000 تومان
متری 8000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 1571

متراژ 140 متر مربع
کلی 1610000000 تومان
متری 11500000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 1564

متراژ 225 متر مربع
کلی 1395000000 تومان
متری 6200000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 1550

متراژ 225 متر مربع
کلی 2925000000 تومان
متری 13000000 تومان
سند بنیاد - مسکونی

فروش آپارتمان تهران فرمانیه کد ملک : 1477

متراژ 171 متر مربع
کلی 3762000000 تومان
متری 22000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران اقدسیه کد ملک : 1475

متراژ 280 متر مربع
کلی 2520000000 تومان
متری 9000000 تومان
سند اوقاف - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 1455

متراژ 130 متر مربع
کلی 1755000000 تومان
متری 13500000 تومان
سند شخصی - مسکونی
تلفـن :  22292203 - (021) دورنگار : 26151135 - (021)
خیابان شهید با هنر (نیاوران)، بعد از تقاطع کامرانیه، مجتمع نارون طبقه سوم اداری، واحد 303
کلیه حقوق سایت متعلق به آژانس املاک اکسیر می باشد