فقط اعضای ویژه دسترسی به اطلاعات کامل ملک را دارند. درصورتیکه تمایل دارید به اعضای ویژه اکسیر بپیوندید در قسمت درخواست ملک خواسته خودرا ثبت فرمایید ویا با شماره22724485 تماس حاصل فرمایید.

جستجوی املاک


قیمت کلی(تومان)
قیمت متری(تومان)
متراژ (متر مربع)فروش آپارتمان تهران آجودانیه کد ملک : 291

متراژ 305 متر مربع
کلی 5185000000 تومان
متری 17000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران، مهماندوست کد ملک : 283

متراژ 175 متر مربع
کلی 4900000000 تومان
متری 28000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران اقدسیه، منجیل کد ملک : 274

متراژ 280 متر مربع
کلی 2520000000 تومان
متری 9000000 تومان
سند اوقاف - مسکونی

فروش آپارتمان تهران فرمانیه کد ملک : 268

متراژ 63 متر مربع
کلی 878850000 تومان
متری 13950000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 253

متراژ 220 متر مربع
کلی 2640000000 تومان
متری 12000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران فرمانیه شرقی کد ملک : 248

متراژ 210 متر مربع
کلی 5040000000 تومان
متری 24000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران فرمانیه شرقی کد ملک : 247

متراژ 125 متر مربع
کلی 3000000000 تومان
متری 24000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران فرمانیه کد ملک : 243

متراژ 98 متر مربع
کلی 1274000000 تومان
متری 13000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 240

متراژ 230 متر مربع
کلی تومان
متری تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران، آقایی کد ملک : 182

متراژ 70 متر مربع
کلی 1050000000 تومان
متری 15000000 تومان
سند اوقاف - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران، آقایی کد ملک : 181

متراژ 130 متر مربع
کلی 1950000000 تومان
متری 15000000 تومان
سند اوقاف - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران، آقایی کد ملک : 180

متراژ 155 متر مربع
کلی 2325000000 تومان
متری 15000000 تومان
سند اوقاف - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 178

متراژ 300 متر مربع
کلی 10500000000 تومان
متری 35000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران فرمانیه، سنبل کد ملک : 174

متراژ 270 متر مربع
کلی 6050000000 تومان
متری 22000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران فرمانیه کد ملک : 145

متراژ 150 متر مربع
کلی 3450000000 تومان
متری 23000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 103

متراژ 300 متر مربع
کلی 5100000000 تومان
متری 17000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 102

متراژ 225 متر مربع
کلی 3825000000 تومان
متری 17000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران، مینا کد ملک : 94

متراژ 150 متر مربع
کلی 1650000000 تومان
متری 11000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران، گلسنگ کد ملک : 91

متراژ 270 متر مربع
کلی 5940000000 تومان
متری 22000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران، گلسنگ کد ملک : 90

متراژ 282 متر مربع
کلی 6204000000 تومان
متری 22000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران کامرانیه کد ملک : 71

متراژ 250 متر مربع
کلی 6375000000 تومان
متری 25500000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران، بوکان کد ملک : 66

متراژ 234 متر مربع
کلی 3393000000 تومان
متری 14500000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران، نخجوان کد ملک : 62

متراژ 200 متر مربع
کلی 3300000000 تومان
متری 16500000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران فرمانیه، سنبل کد ملک : 47

متراژ 287 متر مربع
کلی تومان
متری تومان
سند شخصی - مسکونی
تلفـن :  22292203 - (021) دورنگار : 26151135 - (021)
خیابان شهید با هنر (نیاوران)، بعد از تقاطع کامرانیه، مجتمع نارون طبقه سوم اداری، واحد 303
کلیه حقوق سایت متعلق به آژانس املاک اکسیر می باشد