فقط اعضای ویژه دسترسی به اطلاعات کامل ملک را دارند. درصورتیکه تمایل دارید به اعضای ویژه اکسیر بپیوندید در قسمت درخواست ملک خواسته خودرا ثبت فرمایید ویا با شماره22724485 تماس حاصل فرمایید.

جستجوی املاک


قیمت کلی(تومان)
قیمت متری(تومان)
متراژ (متر مربع)فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 4256

متراژ 200 متر مربع
کلی 4800000000 تومان
متری 24000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران دزاشیب کد ملک : 4230

متراژ 130 متر مربع
کلی 3900000000 تومان
متری 30000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران آجودانیه کد ملک : 4220

متراژ 115 متر مربع
کلی تومان
متری تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران اندرزگو کد ملک : 4200

متراژ 125 متر مربع
کلی تومان
متری تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران فرمانیه کد ملک : 4199

متراژ 195 متر مربع
کلی تومان
متری 170000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران دزاشیب کد ملک : 4166

متراژ 80 متر مربع
کلی 2080000000 تومان
متری 26000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 4137

متراژ 260 متر مربع
کلی 5720000000 تومان
متری 22000000 تومان
سند شخصی - ندارد

فروش آپارتمان تهران دربند کد ملک : 4117

متراژ 320 متر مربع
کلی 5760000000 تومان
متری 18000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 4101

متراژ 150 متر مربع
کلی 6300000000 تومان
متری 42000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 4059

متراژ 110 متر مربع
کلی 4730000000 تومان
متری 43000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران اقدسیه کد ملک : 4047

متراژ 270 متر مربع
کلی 3915000000 تومان
متری 14500000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران دربند کد ملک : 4015

متراژ 65 متر مربع
کلی 715000000 تومان
متری 11000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران فرمانیه کد ملک : 3917

متراژ 170 متر مربع
کلی 5440000000 تومان
متری 32000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران دربند کد ملک : 3829

متراژ 165 متر مربع
کلی 5775000000 تومان
متری 35000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران کاشانک کد ملک : 3815

متراژ 175 متر مربع
کلی 6125000000 تومان
متری 35000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران تجریش کد ملک : 3730

متراژ 210 متر مربع
کلی 3150000000 تومان
متری 15000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران فرمانیه کد ملک : 3716

متراژ 310 متر مربع
کلی 17000000000 تومان
متری تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران آبک کد ملک : 3672

متراژ 180 متر مربع
کلی 7200000000 تومان
متری 40000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نياوران کد ملک : 3577

متراژ 214 متر مربع
کلی 3638000000 تومان
متری 17000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نياوران کد ملک : 3552

متراژ 155 متر مربع
کلی 1317500000 تومان
متری 8500000 تومان
سند اوقاف - مسکونی

فروش آپارتمان تهران دربند کد ملک : 3546

متراژ 100 متر مربع
کلی 3500000000 تومان
متری 35000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران دربند کد ملک : 3533

متراژ 153 متر مربع
کلی 12240000000 تومان
متری 80000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران کامرانیه شمالی کد ملک : 3518

متراژ 101 متر مربع
کلی 1111000000 تومان
متری 11000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران فرمانیه کد ملک : 3435

متراژ 270 متر مربع
کلی 7290000000 تومان
متری 27000000 تومان
سند شخصی - مسکونی

فروش آپارتمان تهران نیاوران کد ملک : 3424

متراژ 265 متر مربع
کلی 3180000000 تومان
متری 12000000 تومان
سند شخصی - مسکونی
تلفـن :  22292203 - (021) دورنگار : 26151135 - (021)
خیابان شهید با هنر (نیاوران)، بعد از تقاطع کامرانیه، مجتمع نارون طبقه سوم اداری، واحد 303
کلیه حقوق سایت متعلق به آژانس املاک اکسیر می باشد